Purler Combat Academy Class Schedule

Monday

6:30– 8:30 PM: Teen & Adult Gi Jiu-Jitsu

6:30– 8:30 PM: Lethwei Open Mat

Tuesday

5:00 – 6:00 PM: Teen & Adult Gi Jiu-Jitsu Fundamentals

5:00 – 6:30 PM: Kids Gi Jiu-Jitsu

6:30 – 8:30 PM: Teen & Adult Gi Jiu-Jitsu

6:30 – 8:00 PM: Lethwei / Striking

Thursday

5:00 – 6:00 PM: Teen & Adult Gi Jiu-Jitsu Fundamentals

5:00 – 6:30 PM: Kids Gi Jiu-Jitsu

6:30 – 8:30 PM: Teen & Adult
No Gi Jiu-Jitsu

6:30– 8:30 PM: Lethwei Open Mat

Sunday

12:30 – 2:00 PM: Lethwei / Striking